Conflictcoaching

Conflictcoaching

Conflictcoaching ligt in het verlengde van mediation. In conflictcoaching wordt niet alleen de weg naar de oplossing van het conflict onderzocht, maar wordt daarnaast diepgaander gekeken naar de oorzaken van het conflict, onderliggende patronen, ‘interne’ conflicten, verborgen dynamieken (wat mag er niet gezien worden), systemische biografische informatie, emoties en persoonlijke belangen.

Eigen verantwoordelijkheid

Er ligt nog meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid nemen van de deelnemer(s) dan bij mediation. Omdat er meer nadruk ligt op bewustwording, is het effect op het voorkomen en eerder bespreekbaar maken van conflicten in de toekomst groter dan doorgaans bij mediation het geval is.

Wat levert conflictcoaching op?

Conflictcoaching levert de volgende resultaten op:

  • bewustwording van onderliggende dynamieken, emoties en persoonlijke belangen
  • meer zelfkennis (interne conflicten, invloed biografie)
  • gereedschap om conflicten te voorkomen en eerder effectief bespreekbaar te maken
  • meer zicht op onderliggende belangen en werkbare oplossingen
  • verbeterde vaardigheden voor het ontvangen en geven van feedback
  • beperkende patronen sneller kunnen herkennen en doorbreken
  • vaardigheden om tot een effectieve dialoog te kunnen komen (in plaats van het eigen gelijk te willen halen)
  • veiligheid, vertrouwen en commitment
De coach

Erwin Krens heeft jarenlange ervaring als mediator en conflictcoach in zowel de profit als non-profit sector. Zijn coaching is persoonlijk, onderzoekend, to-the-point, helder en confronterend vanuit verbinding. Er wordt één op één gewerkt, één op twee of in groepsverband. Er wordt o.a. effectief gebruik gemaakt van technieken afkomstig uit het systemisch werk.