Teamcoaching

Teamcoaching

Elk team bestaat uit een aantal personen dat door middel van samenwerking probeert om hetzelfde doel te bereiken. De praktijk leert ons dat samenwerken en gezamenlijk een doel bereiken niet zo vanzelfsprekend zijn. De oorzaak hiervoor ligt bijna altijd in de communicatie en interactie tussen de verschillende teamleden. Vooral de onderliggende, niet uitgesproken, patronen en dynamieken bepalen hoe succesvol een team is in het bereiken van de gestelde doelen.

Veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid

Elk teamlid draagt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de eigen taken én voor het samen werken aan het overeengekomen doel en resultaat. Om het gewenste resultaat neer te zetten hebben de teamleden elkaar nodig. Dit vraagt een juiste afstemming, commitment en besef van de eigen plek in het team en het geheel. Als mensen zich op een dieper niveau kunnen verbinden met elkaar, zijn ze tot grote dingen in staat.

Het geheel is meer dan de som der delen

Als elk teamlid het individuele belang overstijgt om het algemene belang van het team en de organisatie te dienen, dan is er sprake van synergie, van een collectief. De teamleden ervaren dat ze deel uitmaken van een hecht team en dat ze boven zichzelf uitstijgen: 1=1 = 3. Dit betekent dat de eigenschappen van het team niet louter te reduceren zijn tot individuele teamleden. Het geheel is meer dan de optelsom.

In de systeemtheorie wordt dit emergentie of emergent gedrag genoemd. Dit betekent dat de complexiteit van het geheel ontstaat uit de interactie van individuele actoren, waarbij een aantal eenvoudige regels wordt gevolgd. Zo ontstaat vanuit collectief gedrag een zelforganiserend en zelfsturend systeem.

Metafoor van een zwerm vogels

Een individuele vogel kan niet zwermen. Dat kan hij alleen als hij met andere vogels is en als hij zich dienend opstelt ten opzichte van de groep en het hoger belang. Hiervoor is afstemming en interactie tussen de vogels nodig. Door interactie ontstaan eigenschappen, patronen, regelmatigheden en/of nieuwe vormen.

Deze metafoor is te vertalen naar een goed functionerend team: een emergent team, waarin synergie de drijfveer is. Elk teamlid draagt vanuit zijn eigen unieke kwaliteiten bij aan het gezamenlijke teamresultaat.

Methodieken

In teamcoaching maken we gebruik van verschillende methodieken, waaronder organisatie- en teamopstellingen, associatieve technieken, kernkwadranten, NLP en communicatie.

Resultaten van teamcoaching

Het mooiste resultaat van een teamcoaching is het ontstaan van een emergent team: een team waarvan de teamleden zo goed op elkaar ingespeeld zijn dat er flow ontstaat in het bereiken van de gewenste resultaten.

Resultaten zijn:

 • open en heldere communicatie
 • veiligheid en vertrouwen
 • commitment
 • verantwoordelijkheid nemen
 • verbetering onderlinge samenwerking
 • professioneel feedback geven en ontvangen
 • doorbreken van beperkende (gedrags)patronen en overtuigingen
 • plezier in het werk
 • “alle neuzen dezelfde kant op”
 • intrinsieke motivatie
 • loslaten van wat het team niet meer dient