Wat we doen en waarom

Ons werk

Wij verzorgen zowel individuele- als teamcoachtrajecten. We hebben inmiddels een rijke ervaring opgedaan in het begeleiden van individuen en teams bij het vrijmaken van het nog niet gebruikte, meestal verborgen, potentieel.

Onze missie

Wij willen met coaching bijdragen aan bewustwording en het (her)ontdekken van talenten en kwaliteiten, zowel bij individuen als in teams. Reflectie, bewustwording en verantwoordelijkheid nemen zijn hierbij richtinggevend. Hierdoor is het mogelijk om het potentieel optimaal te kunnen ontplooien.

Onze locatie

De individuele coachsessies vinden plaats in onze coachpraktijk in Gemonde. Heerlijk in de natuur, waar je nog contact hebt met de jaargetijden. Een wandeling behoort tot de mogelijkheden. Met wandelen breng je jezelf letterlijk in beweging. Teamcoaching vindt meestal plaats op locatie. Het is echter ook mogelijk om gebruik te maken van onze opleidingsruimte. Even weg van het werk en middenin de natuur. Dat is al een enorme meerwaarde in het gevoel van samen bouwen aan een mooi team.

Anita van Ostaden

Anita van Ostaden heeft ruim 35 jaar ervaring in het opleiden, trainen, coachen en begeleiden van mensen op het gebied van communicatie, persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zij is o.a. opgeleid in NLP (inmiddels 23 jaar internationaal NLP-trainer), Systemisch Werk, Ademwerk, Transformational Breathing, Traumawerk, Transformationele coaching en counseling.

Anita heeft verschillende bedrijven opgericht, waaronder Levensmanagement (1999), Vidarte (2006) en Loslaatacademie (2017, samen met Jan Bommerez). Zij heeft de opleiding Loslaatcoach ontwikkeld, waarin verbinding met universele en natuurwetten, leven in het hier en nu, transformatie en loslaten centraal staan. Meer informatie: www.loslaatacademie.nl/loslaatcoach/

Haar missie is jou dichter bij jezelf te brengen, waardoor je je bewust wordt van wie je écht bent. Alleen dan kun je jouw oneindig potentieel ontsluiten en een vervullend en gelukkig leven leiden. In teams wil zij vooral bijdragen aan het zichtbaar maken van verborgen dynamieken en patronen die een mooie effectieve samenwerking in de weg staan. Vanuit zichtbaarheid en openheid is het mogelijk om de weg vrij te maken naar een optimale performance.

Erwin Krens

Erwin Krens heeft meer dan 20 jaar ervaring in het opleiden, trainen, coachen en begeleiden van mensen op het gebied van communicatie, persoonlijke en professionele ontwikkeling en conflicten. Hij is begonnen als advocaat en heeft bewust de switch gemaakt van het oplossen van problemen voor anderen naar het stimuleren van het probleemoplossend vermogen in de mensen zelf.

Hij werkt vanuit de overtuiging dat iedereen het antwoord op zijn/haar eigen (levens)vragen heeft. De kunst is om daar (weer) contact mee te krijgen. Hij is o.a. opgeleid als MfN Registermediator (naast het uitvoeren van mediations, verzorgt hij al 20 jaar mediationopleidingen) en hij heeft zich verdiept in systemisch werk, traumawerk, (conflict)coaching en teamcoaching.

Zijn missie is om jou weer in contact te brengen met jezelf. En je te stimuleren om bewustzijn om te zetten in zelfgekozen actie: word weer regisseur van je eigen leven! Als procesbegeleider in spanningsvolle dynamieken is het zijn missie om conflictpartijen en/of teamleden te stimuleren om (weer) zelf verantwoordelijkheid in het hier en nu te nemen voor de situatie die is ontstaan. Hij onderzoekt wat er in de relatie nodig is, zodat er weer effectief over de inhoud gesproken kan worden. Hij prikkelt conflictpartijen om weer met elkaar in dialoog te gaan, onderzoekt de belangen van partijen en stimuleert ze vervolgens om na te denken over oplossingen die door iedereen gedragen worden.